Referencie

MUDr. Etela Janeková, PhD, Hlavná odborníčka MZ pre všeobecné lekárstvo, ambulancia Bratislava

Čo vám priniesla Shockwave Dual Power do ambulancie, aké sú benefity pre Vás ako praktického lekára ?

Bolesť je najčastejší dôvod návštevy ambulancie všeobecného lekára. Prístroj je pre ambulanciu všeobecného lekára veľkým prínosom v ďalšej možnosti liečby bolesti kostrovo-svalového aparátu.

Koľko ošetrení zvyčajne robíte denne ?

Denne ošetríme 3-4 pacientov.

Ktoré z terapeutických gelov používate pri ošetrení najradšej a prečo?

Naše obľúbené liečivé gély sú Arnilín a Bromelín gél.

Ktoré diagnózy ošetrujete s týmto prístrojom najčastejšie?

Medzi najčastejšie patria Vertebrogénny algický syndróm, Calcar calcanei a Ankylotizujúca kapsulitída ramena, samozrejme ošetrujeme aj iné ako poúrazové stavy, Gonalgie a Koxalgie pri pri artrózach.

Aká je u Vás cena ošetrenia?

Jedno bežné ošetrenie jednej lokality u nás stojí 35 Eur. 

Pri ktorých diagnózach máte s touto terapiou najlepšie výsledky?

Je mimoriadne dôležité pred podaním liečby stanoviť presnú diagnózu a pôvod bolesti, ak je diagnóza presná výsledky sú naozaj uspokojivé. 

Patrí táto terapia do ambulancie praktického lekára?

Terapia rázovou vlnou s diatermiou je výborným doplnkom komplexnej liečby pacienta a má miesto v ambulancii VLD.

Ako ste spokojní so spoluprácou s firmou Winmed?

Spolupráca je na profesionálnej úrovni.