Referencie

MUDr. Martina Šujanová + tím KLU MV Arco Trenčianske Teplice

Vyhodnotenie účinku prístroja  ShockWave Dual Power od firmy WINFORM –bezbolestná kombinovaná rázová vlna s diatermiou -  na bolesť u sledovaných pacientov.

 

  • Prístrojom liečení a sledovaní 40 pacienti v časovom úseku od 3 do 13.3.2020 a pokračovaním od 17.6 do 31.7.2020
  • Približne 50% pacientov udáva zlepšenie stavu a zníženie algicity už po prvomošetrení , u menšieho počtu pacientov pozorujeme jav prechodného zhoršenia stavu po aplikácii prístroja s pozvoľným zlepšovaním a ústupu bolestí do 4 hodín , používame pomocnú škálu bolestí od 0-10 /  0- žiadna bolesť, 10- najsilnejšia bolesť  /
  • V priebehu dvoch týždňov pacient absolvoval cca 4 sedenia, v priebehu troch týždňov pacient absolvoval cca 6 sedení
  • Veľký úspech v zmysle redukcie bolestí event vymiznutie sme zaznamenali u sy. karpálneho tunela/ 8pacientov / , jedna pacientka  s touto dg   pri vstupe  udávala stupeň bolestivosti  v škále od 0-10 hodnotu 7  , po troch týždňoch pokles na hodnotu 0, ostatní pacienti s poklesom stupňa minim o 2 čísla u kratšie liečených , o 3-4 stupne u dlhšie liečených  
  • 10 pacientov sme liečili rôzne tendinitídy , najčastejšie úponovú bolesť v oblasti radiálneho epikondylu /tzv tenisového lakťa / a v oblasti Achilovej šlachy /pri aplikácií na lakeť došlo k výraznému zlepšeniu , ústup bolestí už v priebehu prvého týždňa o 4 až 5 stupňov v škále bolestí  0-10 
  • 7 pacientov sme podávali prístroj na ramenný pletenec , či už pri tendinitídach , burzitídach , léziach rotátorovej manžety alebo sy. zmrznutého ramena , po 4-5 podaniach dochádza k zníženiu bolesti o 3 -5 stupňov v používanej škále bolesti u 6 pacientov, u 1 pacienta dochádza k zvýrazneniu  bolesti  pleca
  • 9 pacientov prístroj aplikovaný na paravertebrálne spazmy a bolestivé body v priebehu svalových vlákien na chrbte , v driekovokrížovej časti , SI zhybu a v oblasti lopatky efekt zníženia st bolesti v priemere o 2- 3 st., v hrudnej časti chrbtice o 4 st. už po 2-3 sedeniach
  • 5 pacientov s dg gonartroza podávaný pristroj na kolená , po dvoch týždňoch u väčšiny pacientov znížený st bolesti 2 čísla, u jednej pacientky po 3 týždnoch zanamenávame zníženie o 5 st .
  • 1 pacientka bola liečená s diagnózou –burzitída bedrového klbu , po 4 podaniach dochádza k zníženiu bolesti o 6 st v škále 0-10
 Vyhodnotenie účinku prístroja ShockWave Dual Power
 Diagnózapočet pacientov efekt terapie s použitím škály bolesti 0-10
 TENDINITIS10 10   s efektom
 VERTEB. ALG.SYNDROM9 9     s efektom
 SY.CANALIS CARPI8 8     s efektom ( v jednom prípade úplné vymiznutie bolesti )
 OMALGIA7 6     s efektom ( v 1 prípade zvýraznenie bolesti )
 GONARTHROSIS5 5     s efektom
 BURZITIS COXAE1 1     s efektom